gwc.com.pl

GWC czyli gruntowy
wymiennik ciepła


Niemal niezbędnym uzupełnieniem systemu wentylacyjnego opartego na rekuperatorze jest tzw. gruntowy wymiennik ciepła (GWC). Urządzenie to znane jest także pod nazwą „czerpnia gruntowa”.
wiecej

Skuteczność
GWC


Czy warto stosować oryginalne, często stosunkowo drogie materiały przeznaczone do wykonywania GWC, czy lepiej korzystać z tanich materiałów zastępczych?
wiecej

Jak
to działa?


Gruntowy wymiennik ciepła wykorzystuje energię zgromadzoną w gruncie: poniżej głębokości przemarzania gruntu (zazwyczaj poniżej ok. 1,5m) temperatura gruntu jest stała i wynosi średnio od +4 do +8 stopni Celsjusza.
wiecej

Aktualności


Szkolenia wentylacyjne dla instalatorów. Firma AMSEL zaprasza do udziału w szkoleniach dla architektów i instalatorów dotyczących montażu gruntowych wymienników ciepła oraz systemów wentylacji mechanicznej. Więcej na www.amsel.pl w zakładce „szkolenia”.
wiecej

Czy wiesz, że


• Gruntowy wymiennik ciepła może zastąpić klimatyzator dla całego budynku? Warunkiem jest wybudowanie budynku jako niskoenergetycznego oraz odcięcie nadmiaru słońca rozgrzewającego budynek latem.

• Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła znacznie obniża koszty chłodzenia budynku latem. Dotyczy to zarówno budynków mieszkalnych, jak również biurowców czy budynków o przeznaczeniu handlowym czy magazynowym. GWC może dostarczyć od kilku do kilkudziesięciu kW mocy chłodniczej.

• Gruntowy wymiennik ciepła w wersji rurowej może zapewnić schłodzenie powietrza wchodzącego do budynku z +30 do nawet + 14 stopni Celsiusza!
amsel